Nhà > Về chúng tôi>Thiết bị sản xuất

Thiết bị sản xuất


Nó có các trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm tiên tiến và thực nghiệm, và duy trì quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học và cơ quan nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước; công ty có nhiều máy phay giàn quy mô lớn và máy cắt CNC, máy phay CNC, máy tiện, máy hàn tự động và các loại máy móc thiết bị đột, cắt, ép, nâng và các loại hơn 150 bộ (bộ).

Công ty đã phát triển dây chuyền sản xuất gương bạc trong nước đầu tiên vào năm 2000, dây chuyền sản xuất gương nhôm trong nước đầu tiên vào năm 2008 và dây chuyền sản xuất gương màu trong nước đầu tiên vào năm 2009.